LOGIN: | PASSWORD: |  
 
Mijn Droombaan Limburg
Mijn Droombaan Limburg
Mijn Droombaan Limburg Provincie Limburg
Mijn Droombaan Limburg
Mijn Droombaan Limburg
Mijn Droombaan Limburg
Mijn Droombaan Limburg
Mijn Droombaan
Mijn Droombaan Limburg
Mijn Droombaan Limburg
Mijn Droombaan Limburg
Mijn Droombaan Limburg


Download de flyer van 'Mijn Droombaan'!

Gouvernement Maastricht

Het event 'Mijn Droombaan' is een initiatief van Provincie Limburg in samenwerking met Empower Limburg, IGOM en LIFT.

Over de Provincie Limburg

De Provincie Limburg werkt vanuit een helder toekomstperspectief: een duidelijk zichtbare en presenterende provinciale organisatie, die staat voor het Limburgs belang. Een daadkrachtige organisatie die samenwerkt met partners en tastbare resultaten levert. Actief op veel verschillende beleidsvelden: ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap, jeugdzorg, cultuur, verkeer en vervoer, water, milieu en economie. Een organisatie die transparant is, flexibel en in staat om snel te reageren op veranderingen in de omgeving.

De Provincie Limburg is klaar voor de toekomst. Onze provinciemedewerkers investeren in een sterk en toekomstvast Limburg. Bij hun handelen stellen zij de kwaliteit van de provinciale dienstverlening centraal. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Medewerkers van de Provincie Limburg zijn verantwoordelijk voor de belangen van de provincie als geheel en de burgers in het bijzonder.

Provincie Limburg

Postadres:
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Bezoekadres:
Gouvernement
Limburglaan 10
6229 GA Randwyck-Maastricht

E-mail: mijndroombaan@prvlimburg.nl

Mijn Droombaan Limburg
Mijn Droombaan Limburg
Mijn Droombaan Limburg
Mijn Droombaan Limburg Follow us on Twitter!
Geslaagd event!! Zo'n 300 mensen op weg geholpen hun Droombaan te vinden. Veel enthousiaste reacties ontvangen.
25-10-2013

Nog enkele plaatsen beschikbaar event Mijn Droombaan voor (semi)overheid. Meld je snel aan via - t.co/aoYyH4eQvn
22-10-2013

[Lees meer...]
Mijn Droombaan Limburg
Mijn Droombaan Limburg
Mijn Droombaan Limburg
Mijn Droombaan LimburgMijn Droombaan Limburg
Mijn Droombaan Limburg
 
© 2013 Mijn Droombaan Limburg. All rights reserved.